Wykład Marka Davy’ego (Futurecity) w ramach 7. Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA’ 17
/ 21 października, sobota, godz. 16.00 / Muzeum Architektury

Uwaga: Z przyczyn od nas niezależnych w zastępstwie p. Marka Davy’ego z wykładem wystąpi p. Andy Robinson, również z biura Futurecity. Temat wykładu pozostaje ten sam. Za zmianę w programie bardzo przepraszamy.

Futurecity powstało w 2007 roku jako firma oferująca usługi doradcze związane z funkcjami kulturo- i miastotwórczymi oraz platforma wymiany pomysłów dotyczących rozwoju ośrodków miejskich w oparciu o kulturę. Jej założyciel Mark Davy jest głęboko przekonany o konieczności istnienia wartościowej oferty kulturalnej w mieście. Dzięki znajomości zagadnienia od strony praktycznej i teoretycznej jest jednym z czołowych uczestników debaty o zmieniającej się roli i funkcji dzisiejszych miast.

W miarę rozwoju Futurecity Mark Davy jest zapraszany do udziału w różnych wydarzeniach i konferencjach, m.in. sympozjach GLA, konferencjach TEDx, inicjatywach Smart City czy Future of Cities, jak również w warsztatach branżowych, międzynarodowych targach sztuki i konferencjach dotyczących rozwoju miast.

Australijska filia Futurecity dzieli się zdobytym doświadczeniem z miejscowymi deweloperami i biurami odpowiedzialnymi za rewitalizację w miastach takich, jak Sydney czy Melbourne. Wśród jej najbardziej prestiżowych projektów znalazło się opracowanie koncepcji Australijskiego Parku Technologicznego w Sydney oraz planu zagospodarowania nowej dzielnicy w pobliżu opery w Sydney.

* * *

Mark Davy, założyciel Futurecity, jednej z czołowych brytyjskich firm zajmujących się doradztwem w zakresie miastotwórczej roli kultury, przedstawi powody wzrostu znaczenia kultury w procesie tworzenia dzielnic oraz opowie o związanych z tym działaniach deweloperów, urzędników miejskich i artystów.

Pomimo wielu różnic udanie zaprojektowane dzielnice łączy zbliżona atmosfera, którą Futurecity nazywa „uwodzicielską miejskością”. Są to przestrzenie zaskakujące użytkowników swoim pięknem i zróżnicowaniem, oferujące miejsce na zabawę, przyjemność czy eksplorację. Chociaż kultura jest kluczem do wykorzystania potencjału terenów poprzemysłowych lub obszarów leżących z dala od centrum, jej rola jest wciąż niedoceniana przez deweloperów, architektów, urbanistów i polityków. Ich podejście, opierające się na postrzeganiu kultury jako dodatku do nowych projektów budowlanych bądź dzielnic, niewiele zmieniło się w ciągu ostatnich 30 lat.

W Futurecity kultura jest traktowana jako katalizator w procesie tworzenia inkluzyjnych przestrzeni publicznych, które korzystnie oddziałują na zdrowie i samopoczucie mieszkańców poprzez promowanie więzi sąsiedzkich oraz sprzyjanie lokalnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Przykładem udanych projektów jest nowy park w Centrum Biomedycznym w Cambridge stworzony przez zespół, którym kieruje artysta Ryan Gander, obiekty małej architektury w St James’ Market zaprojektowane przez Studio Swime czy też działalność artysty Conrada Shawcrossa, który w londyńskim Greenwich Peninsula dokonał transformacji elektrowni.

Rynek zaczyna doceniać korzyści wynikające z pracy artystów oraz dobroczynny wpływ kultury na tworzenie i rewitalizację obiektów. Istnieją liczne przykłady świadczące o decydującym oddziaływaniu kultury na proces planowania nowoczesnego miasta, takie jak High Line, park utworzony na dawnych torach kolejowych w Nowym Jorku, Millennium Park w Chicago czy dzielnica King’s Cross w Londynie. Promowana przez Futurecity idea kreatywnych dzielnic zostanie wkrótce użyta podczas kolejnych projektów realizowanych w kilku miejscach w Londynie, m.in. w White City, Greenwich Peninsula, Nine Elms czy Barking Riverside.

Organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu

Wykład realizowany we współpracy z EPR Architects.