Natalia Gołubowska (ur. 1988) – absolwentka Mediacji Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych z tytułem Najlepszego Dyplomu w 2014. Czynnie reprezentuje grupę mediatorów sztuki, z zawodu krytyk (Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, ASP Wrocław), kurator, projektant szkła (Wzornictwo w Szkle, ASP Wrocław). Założycielka OZArt, czyli Otwartego Zakładu Artystycznego, w ramach którego prowadzi autorską Pracownię Twórczą oraz Objazdową Pracownię Warsztatową. Uczestniczka licznych wystaw oraz projektów artystyczno-społecznych. Do tej pory gościnnie można było ją spotkać w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu w ramach współpracy przy 15 Międzynarodowych Biennale Sztuki Mediów WRO 2013 oraz podczas warsztatów rodzinnych w ramach Niedzielnego Poranka Filmowego, II Niekongresie 2016 Strefa Narodowego Centrum Kultury czy SLOT ART Festival. Uczestniczka m. in. takich programów jak „Kurs na kulturę” Narodowe Centrum Kultury, Animator in Residence rezydencja twórcza Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Rezydencja w Pracowni Komuny Paryskiej 45 „Wrocław – wejście od podwórza” czy „Czytanie Miasta” Europejskiej Stolica Kultury Wrocław 2016. Obecnie uczestniczka projektów „Zawód artystka” Future Simple, „Generator Innowacji Sieci Wsparcia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Autorka m.in. takich projektów jak „Stuk – Puk otwórz drzwi, czyli otwarci w zamknięciu” Zakład Karny, „W jak Wołów – alfabet mojego miasta” Słownik Miejski, „Odczarować Trójkąt” ZIN, „Wołów – Nowy Jork, New York – Wolow”, „Wołowski recykling lokalny”. W swoich działaniach bazuje na potencjale miasta od instytucji po społeczności lokalne. 

17.10, g. 17.00 / miejsce: Recepcja, ul. Ruska 46a / „Wystawka” otwarcie ekspozycji i prezentacja projektu Natalii Gołubowskiej „Po sąsiedzku – kieszeń wsparcia”

Scena artystyczna podczas 5. edycji MIASTOmovie skupia się na sąsiedztwie zawieszonym w przestrzeni klatek schodowych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych we Wrocławiu. Klatka schodowa jako niezbędny element konstrukcyjny i funkcjonalny każdego obiektu publicznego, stanowi doskonały obiekt-figurę, poprzez który odczytywać można panujące w nich zwyczaje i relacje, style życia czy preferencje estetyczne zamieszkujących je osób. To właśnie w tych przestrzeniach liminalnych, funkcjonujących w świadomości odwiedzających jako niczyje, przejściowe, odbija się stosunek mieszkańców do interakcji i komunikacji międzylokatorskiej. Te zawieszone między sferą prywatną a publiczną miejsca stają się „galerią każdego mieszkańca”.

Natalia Gołubowska przez kilka poprzedzających wystawę tygodni dokumentowała życie wrocławskich klatek schodowych. Wchodząc w przestrzenie wspólne kamienic, bloków, nowych plomb czy osiedli zakłócała stan równowagi w nich panujący – układ, w którym granice między tym, co prywatne, a tym, co publiczne, są wyjątkowo nieostre. Reguły, kształtujące sytuację na klatce, negocjowane są bez słów, latami, poprzez zrozumiałe w pełni tylko dla mieszkańców gesty i symbole. Granice między „moje” a „nie-moje”, „wspólne” a „niczyje” są bezustannie przesuwane. Z tego powodu przekraczając próg klatki Gołubowska czuła się jak intruz, który swoim aparatem narusza niewidoczną dla niej sieć powiązań łączących mieszkańców. Z drugiej jednak strony stanowiące barwne, często niejasne konstelacje artefakty zastane na miejscu stały się dla artystki punktem wyjścia do rozważań, jaka jest ich specyfika, do próby usystematyzowania funkcjonujących w klatkach schodowych powtarzalnych elementów.

Działania dedykowane scenie artystycznej MIASTOmovie związane są z projektem realizowanym w ramach inkubatora „Generator Innowacji Sieci Wsparcia”: „Po sąsiedzku – kieszeń wsparcia” (Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), którego założenia (współpraca z osobami starszymi, wciągnięcie do działań wspólnot mieszkaniowych, stworzenie prototypu obiektu do komunikacji międzysąsiedzkiej)  artystka przedstawi w trakcie otwarcia ekspozycji.

Kuratorzy: Anka Bieliz i Kuba Żary

21.10, g. 13.00-15:00 / miejsce: Recepcja, ul. Ruska 46a / „Ja tu tylko w odwiedzinach” – warsztat i rozmowa z Natalią Gołubowską wokół „Wystawki”

Co, jak i do kogo komunikuje klatka schodowa? Jak możemy odczytywać jej układ, stan zachowania, zagospodarowanie czy estetykę? W czasie warsztatu-rozmowy będziemy pracować na materiale fotograficznym zgromadzonym przez artystkę, własnych spostrzeżeniach i doświadczeniach, przedstawimy swoje interpretacje kolorów, obiektów, komunikatów pozostawianych w tych prywatno-publicznych przestrzeniach.  Zastanowimy się też do kogo tak naprawdę należy przestrzeń klatek, kto ma prawo o ich modyfikacji decydować.